• Dr. Ioana Bianchi, Consilier CNAS, Medic specialist de sanatate publica

  In 2010, piata farmaceutica
  franceza a fost
  perturbata de scandalul
  Mediator, un antidiabetic,
  utilizat ulterior si ca
  medicament adjuvant
  pentru slabire, care a
  provocat importante
  reactii adverse, prin
  afectarea valvelor cardiace
  si provocarea de
  hipertensiune pulmonara.Medicamentul,
  produs de compania
  Servier, a fost comercializat
  incepand cu 1975
  si retras de pe piata in
  2009, prea tarziu dupa
  parerea unor experti.
  Conform unui studiu
  confidential al CNAM
  (Caisse Nationale
  d’Assurance Maladie)
  care a fost divulgat presei,
  medicamentul ar fi
  cauzat intre 500 si 1000
  de decese in Franta in
  decurs de 30 de ani.

  Comisia Medicamentelor

  Ca urmare a presiunilor opiniei publice de
  crestere a transparentei decizionale si a informat
  iei cetatenilor privind politicile medicamentului
  si farmacovigilenta in Franta, Ministrul Sanatatii, Xavier Bertrand, i-a insarcinat pe
  Edouard Couty si Thomas Lesueur, consilieri la
  Curtea de Conturi, sa coordoneze lucrarile unei
  Comisii a Medicamentelor (Assises du Medicament),
  cu scopul de a propune solutii pentru
  cresterea eficacitatii controlului pe piata farmaceutica.
  Lucrarile Comisiei au debutat pe 17 februarie
  2011. Pentru a facilita dezbaterile si a include
  toate aspectele legate de evaluarea si controlul
  medicamentelor comercializate in Franta,
  s-au creat 6 grupuri de lucru, cu o compozitie
  variind intre 40 si 60 de persoane, pentru a favoriza
  exprimarea tuturor punctelor de vedere
  relevante.

  Tematicile celor 6 grupuri au
  fost urmatoarele:

  - Groupul 1: Evolutia procedurilor de ob-
  tinere a Autorizatiei de Punere pe Piata (Autorisation
  de Mise sur le Marche – AMM)

  - Grupul 2: Intarirea sistemelor de control
  a medicamentelor comercializate

  - Grupul 3: Reglementarea prescriptiilor
  de medicamente pentru alte indicatii decat cele
  specificate in AMM

  - Grupul 4: Ameliorarea informatiilor destinate
  publicului larg si profesionistilor din domeniul
  sanitar despre produsele sanitare (dispozitive
  medicale si medicamente)

  - Grupul 5: Optimizarea guvernantei si
  clarificarea misiunilor institutiilor implicate in
  monitorizarea produselor sanitare

  - Grupul 6: Intarirea controlului si a
  evaluarii dispozitivelor medicale

  Dezbaterile grupurilor de lucru au fost urmate
  de postarea pe site-ul Ministerului Sana-
  tatii a filmarilor realizate in cursul acestor sedint
  e. Pe 31 mai a avut loc o reuniune in plen,
  cu prezentarea concluziillor si recomandarilor
  celor 6 grupuri de lucru, iar pe 21 iunie a fost
  postat raportul Comisiei pe site-ul Ministerului
  Sanatatii. In continuare, vor fi prezentate concluziile
  raportului si recomandarile facute institut
  iilor implicate, pentru a oferi piste de cres-
  tere a transparentei si informatiei despre medicamentele
  comercializate in Romania.

  Concluziile Comisiei Medicamentelor si
  propunerile de reforma a politicii medicamentelor
  in Franta

  Membrii grupurilor de lucru au cazut de
  accord ca, pentru a favoriza utilizarea medicamentelor
  si dispozitivelor medicale in conditii
  de siguranta sporita de catre pacientii francezi,
  este necesara indeplinirea catorva conditii:

  - informarea publicului larg asupra indicatiilor si efectelor adverse ale medicamentelor
  utilizate

  - transformarea pacientului dintr-un personaj
  pasiv intr-un actor activ in tratamentul
  sau

  - coordonarea mai eficienta intre institutiile
  implicate (in principal, Agentia Nationala pentru
  controlul sigurantei produselor sanitare (AFSSAPS) si Inalta Autoritate Sanitara
  (HAS)) si o definire mai clara a misiunilor acestora

  - sincronizarea mai buna intre legislatia
  franceza si cea europeana

  - simplificarea functionarii sistemului de
  monitorizare a medicamentelor si dispozitivelor
  medicale si ameliorarea circuitului informa-
  tional

  Axe principale

  Propunerile de reforma ale sistemului
  graviteaza in jurul a 4 axe principale, acestea
  fiind prezentate mai jos.

  1. Utilizatori responsabili
  si bine informati

  Comisia recomanda crearea unui portal informat
  ional public, sub coordonarea HAS, destinat
  atat profesionistilor, cat si publicului larg.
  mai bogata si adaptata asupra plus-valorii
  medicamentului si a riscurilor care pot aparea
  la utilizare, sau a precautiilor suplimentare care
  trebuie observate pe parcursul tratamentului.
  Aceasta informare suplimentara s-ar traduce
  printr-o inscriptionare vizibila la nivelul cutiei
  si/sau o nota de utilizare imbogatita, ca si
  adaugarea unui logo sub forma unui triunghi
  negru la acele medicamente care implica riscuri
  sporite si deci o complianta riguroasa din
  partea pacientilor.

  Aceste inscriptii si logo-uri suplimentare
  pot fi acompaniate de mentionarea pe cutii a
  unui numar unic de apel sau/si a unei adrese de
  mail unde pot fi raportate direct efectele adverse
  constatate de catre pacienti.
  Profesionistilor din domeniul
  sanatatii li se cere un
  efort suplimentar
  de pedagogie in momentul prescrierii
  medicamentelor cu riscuri crescute.
  Alte propuneri sunt reprezentate de lansarea
  campaniilor de informare si de reglementarea
  mult mai stricta a publicitatii pentru medicamente.

  2. Profesionisti bine pregatiti si mai
  bine informati

  Pentru a fi mai buni prescriptori, formarea
  medicilor trebuie inceputa inca de pe bancile
  facultatii, punandu-se accentul pe farmacologia
  clinica si pe invatarea INN-urilor, mai ales
  daca, asa cum se doreste, in Franta se va trece
  la generalizarea prescrierii cu INN.

  Finantarea suplimentara a formarii profesionale
  continue, estimata la 500-600 milioane
  euro/an trebuie sustinuta, pe de o parte, de
  catre insisi profesionistii si institutiile angajatoare
  (spitale, clinici, cabinete, etc), prin taxe si
  cotizatii, pe de alta parte, de catre industria farmaceutica,
  prin cresterea taxelor sau prin introducerea
  unei taxe specifice acestui scop.

  Competentele si practicile profesionale in
  acest domeniu trebuie evaluate cel putin o data
  la cinci ani.

  Sub coordonarea si cu validarea HAS, trebuie
  incurajata utilizarea soft-urilor medicale si
  de prescriptie electronica si elaborata o baza de
  date publica a medicamentelor utilizate in
  Franta, cu indicatiile principale, recomandarile
  HAS sau ale altor societati savante asupra altor
  posibile indicatii, efectele adverse etc. Prescrierea,
  in afara indicatiilor specificate in
  AMM, trebuie monitorizata atent si reglementata
  mai strict.

  3. Un sistem mai sigur

  Autorizatia de punere pe piata se fondeaza
  pe examinarea raportului beneficiu/risc al
  medicamentelor; aceasta formulare creeaza iluzia
  unei metode cantitative riguroase de selec-
  tie. In realitate, acest raport este dat de o apreciere
  calitativa globala a unui expert, ce analizeaza
  datele furnizate de compania farmaceutica.
  Pentru a creste calitatea expertizei, ar fi de
  dorit elaborarea unor standarde metodologice
  ce ar permite o masurare a acestui raport in
  functie de bareme si indicatori stabiliti a priori.
  Comisia solicita, de asemenea, ca Franta
  sa-si asume un rol activ in promovarea la nivel
  european a cerintei ca in cadrul procedurii
  de autorizare de
  punere pe piata sa fie inclusa notiunea de "progres
  terapeutic", ceea ce ar presupune demonstrarea
  unui real beneficiu al noului medicament
  in comparatie cu tratamentul de referinta
  deja existent.

  Este necesara o monitorizare continua si
  riguroasa a medicamentelor si dupa obtinerea
  AMM, care trebuie conceputa mai degraba ca o
  autorizatie care poate fi reconsiderata, modificata
  sau retrasa daca noi date sau progrese
  stiintifice modifica echilibrul raportului beneficiu/
  risc.

  Daca recomandarile Comisiei vor fi introduse
  sub forma de lege, va fi necesara o reexaminare
  a autorizatiilor de punere pe piata existente.
  Prescrierea in afara indicatiilor pentru care
  s-a eliberat autorizatia de comercializare reprezinta,
  dupa unii autori, 15-20% din totalul prescrierilor
  efectuate in Franta. Din acest motiv,
  trebuie identificate acele prescriptii in afara
  indicatiilor care sunt justificate din punct de
  vedere medical si modificata autorizatia de
  punere pe piata, astfel incat sa le includa. Prescierea
  conform indicatiilor trebuie sa devina
  norma.

  Rolul principal in monitorizarea prescriptiilor in afara indicatiilor si in actualizarea recomanda
  rilor de buna prescriptie ii revine HAS,
  care trebuie sa-si asume responsabilitatea si in
  aceste cazuri. Retetele eliberate in afara
  indicatiilor uzuale vor trebui sa poarte
  mentiunea scrisa a acestui fapt.

  Promovarea unei culturi de farmacovigilenta
  este o alta recomadare a Comisiei, care indica introducerea acestui obiectiv ca norma de
  contractare intre institutiile publice si profesionis
  tii din domeniul sanitar.

  De asemenea, in subsolul retetelor poate fi
  inserata o nota pentru a incuraja pacientii sau
  asociatiile de pacienti sa raporteze incidentele
  legate de utlizarea medicamentelor, in mod
  ideal on-line, printr-un formular standardizat,
  care sa fie transmis automat catre autoritatile
  competente.

  Datele continute in dosarele de cerere a
  autoritatii de punere pe piata ar trebui si ele fa-
  cute publice, ca si rapoartele de evaluare ale expert
  ilor si rapoartele de fundamentare ale Comitetului
  tehnic de Farmacovigilenta, ce servesc
  drept baza pentru prepararea dezbaterilor
  Comitetului National de Farmacovigilenta.

  4. O transparenta sporita in functionarea
  institutiilor implicate: clarificarea
  rolurilor si responsabilitatilor
  fiecareia si reglementarea stricta a
  calitatii de expert pe langa aceste
  institutii

  Declaratiile de conflict de interes din partea
  expertilor externi contractati de AFSSAPS
  si HAS trebui sa fie mai transparente, standardizate,
  centralizate si controlate la nivelul unei
  institutii unice.

  Se recomanda transpunerea in legislatia
  franceza a "sunshine act" adoptat in Statele-
  Unite, prin care orice companie din sistemul
  sanitar care acorda o plata in bani sau natura
  unui medic trebuie, sa faca o declaratie scrisa
  mentionand tipul beneficiului, pentru ce servicii
  a fost acordat, la ce data, legatura eventuala
  cu un produs sanitar, etc.

  Companiile trebuie, de asemenea, sa faca
  publice numele medicilor care sunt actionari in
  cadrul lor; in SUA aceste date vor deveni obligatorii
  si publice din 2013.

  Se preconizeaza crearea unui Consiliu al
  Politicii Medicamentelor, sub autoritatea Ministrului
  Sanatatii, care ar include directorii din
  Minister, directorii institutiilor publice implicate
  in farmacovigilenta si presedintele HAS.
  In ceea ce privste AFSSAPS, eforturile de
  crestere a transparentei decizionale trebuie
  continuate si amplificate, prin difuzarea on line
  a dezbaterilor comisiilor din componenta institut
  iei si publicarea minutelor dezbaterilor, cu
  detalii, acolo unde este cazul, asupra fundamenta
  rii opiniilor minoritare.

  HAS trebuie sa-si asume plenar rolul de
  institutie ce reglementeaza formarea continua a
  profesionistilor din domeniul sanitar, urma-
  reste prescriptiile in afara indicatiilor, etc, prin
  elaborarea si implementarea unei "baze de date
  franceze a terapiilor si medicamentelor", supervizarea
  crearii si gestionarea unui portal public
  de informare asupra medicamentelor si
  produselor sanitare si reglementarea activitatii
  reprezentantilor companiilor farmaceutice
  ("vizitatorii medicali"). Dimensiunea medicoeconomica
  trebuie sa devina o constanta in
  evaluarea medicamentelor.

  Pentru a responsabiliza utilizatorii sistemului
  si a-i implica in supravegherea acestuia, se
  propune crearea unui Comitet al "sfetnicilor"
  (Comite des sages), compus din 5 persoane,
  nespecialisti ai domeniului sanitar (cate un reprezentant
  al pacientilor, al prescriptorilor si al
  furnizorilor, incadrati de 2 magistrati), care sa
  aiba 3 competente majore:

  - Sa asigure gestiunea centralizata a
  declaratiilor de interese ale expertilor, pe care
  sa le poate controla in mod aleatoriu; in cazul
  descoperirii de nereguli, acest Comitet ar avea
  puterea sa sesizeze serviciul central de preventie a coruptiei si sa avizeze Procuratura Generala

  - Sa joace un rol de arbitru si de mediator
  fata de autoritatile sanitare

  - Sa exercite o misiune de supraveghere si
  control al functionarii institutiilor implicate, cu
  posibilitatea sesizarii Ministrului Sanatatii
  asupra neregulilor din sistem.

  Comenteaza →

Comentarii

Cancel reply