• -prezentare succinta a organizatiilor implicate si a mecanismelor de evaluare si control

  Dr. Ioana Bianchi, Medic specialist de sanatate publica, Consilier CNAS

  Pentru a oferi decidentilor, profesionistilor din sistemul sanitar si industriei farmaceutice,
  dar si publicului larg, o informatie cat mai obiectiva, prezentam in articolul
  de fata functionarea sistemului in Franta, o tara a carei excelenta in serviciile
  de sanatate si in transparenta decizionala sunt recunoscute pe scara larga.

  Din pozitia de finantator,
  Casa Nationala de
  Asigurari de Sanatate
  (CNAS), trebuie sa
  dea un raspuns cat
  mai adecvat la intrebarile: care sunt
  mecanismele de control prin care ne
  putem asigura de calitatea si eficacitatea
  produselor farmaceutice, care
  ar trebui sa fie strategia de evaluare a
  tehnologiilor medicale si in ce mod ar
  trebui distribuite responsabilitatile intre
  actorii institutionali implicati in
  aceasta politica pentru a creste reactivitatea
  si eficienta sistemului?
  Raspunsurile la aceste intrebari
  sunt complexe si nu pot fi furnizate de o singura institutie.
  Prezentam in articolul de fata
  functionarea sistemului in Franta, o
  tara a carei excelenta in serviciile de
  sanatate si in transparenta decizionala
  sunt recunoscute pe scara larga.

  1. Organizatiile/institutiile
  care realizeaza Evaluarea
  Tehnologiilor Medicale (ETA)

  Haute Autorite de Sante
  (HAS):
  a luat nastere in 2004, ca urmare
  a legii de sanatate publica din
  13 August 2004, prin transformarea
  Agentiei Nationale de Acreditare si
  Evaluare Sanitara (ANAES). Rolurile
  acestei organizatii sunt, printre altele:

  - evaluarea medicamentelor si tehnologiilor
  medicale (vezi descrierea
  activitatii Comisiei de Evaluare a Medicamentelor)

  - certificarea spitalelor: procedura
  ce a inlocuit, din anul 2006, acreditarea
  spitalelor; manualele de certificare
  sunt elaborate de expertii HAS, in
  pre zent utilizandu-se versiunea a treia,
  elaborata in 2010; dupa o initiala
  auto

  -evaluare a spitalelor, expertii asociati
  HAS realizeaza vizitele de conformitate,
  in urma carora spitalul poate
  fi certificat, certificat cu recomandari
  sau i se poate refuza certificarea

  – managementul calitatii si al riscurilor
  (include gestiunea evenimentelor
  indezirabile si a infectiilor nozocomiale)

  – Evaluarea Practicilor Profesionale
  (EPP): se poate realiza, fie in
  cadrul procedurii de certificare a spitalelor,
  fie individual sau in echipa,
  prin intermediul organizatiilor profesionale
  agreate pentru specialitate.

  Exista diferite proceduri HAS
  de a realiza EPP si anume: audit clinic
  tintit, parcurs clinic, evaluarea
  pertinentei ingrijirilor acordate, evaluarea
  morbiditatii-mortalitatii spi talicesti,
  ameliorarea calitatii, evaluarea
  unuia din indicatorii din progra mul
  COMPAQH (Coordonation pour
  la Mesure de la Performance et
  l´Amelioration de la Qualite Hospitaliere),
  etc.

  Bugetul HAS, in 2009, a fost in
  valoare de 62 milioane euro; sursele
  de finantare au fost reprezentate de:
  subventii in proportie de 92% (Stat
  15.34%, Casa Primara de Asigurari
  de Sanatate (CPAM), 50%, si Agentia
  Centrala a Fondurilor de Asigurari
  Sociale (ACOSS), 26%) si de venituri
  proprii ale HAS, din taxele pe evaluarea
  medicamentelor si dispozitivelor
  medicale.

  - Comisia de Evaluare a Medicamentelor: face parte din structura
  HAS.
  Scopul acestei organizatii este de a
  furniza o expertiza stiintifica specifica
  privind utilizarea si potentialul beneficiu
  al medicamentelor: se apreciaza
  beneficiul terapeutic (service medical
  rendu (SMR)), ameliorarea beneficiului
  terapeutic (amelioration du
  service medical rendu (ASMR)) si
  populatia tinta eligibila pentru tratamentul
  cu medicamentul respectiv;
  este fosta Comisie de Transparenta.

  - AFSSAPS: creata prin legea
  din 1 iulie 1998, in contextul intaririi
  monitorizarii si controlului asupra
  produselor de uz uman; are 3 misiuni
  de baza:

  - evaluari stiintifice si medicoeconomice

  - controlul de laborator si al
  marke tingului sanitar

  - inspectia siturilor industriale

  2. Organizatiile/ institutiile
  care determina rambursarea

  - Ministerul Sanatatii: decide
  includerea/neincluderea unui medicament pe lista de rambursate.

  - Uniunea Caselor Nationale
  de Asigurari de Sanatate
  (UNCAM):
  este o noua structura organizationala,
  rezultata in urma legii din 13 August
  2004, ce reuneste cele 3 fonduri publice
  de asigurari de sanatate (Caisse
  Nationale d´Assurance Maladie des
  Travailleurs Salaries, Mutualite Sociale
  Agricole, Regime Social des Independants).
  Obiectivele sale sunt, in
  primul rand, coordonarea activitatii
  celor 3 fonduri, a legaturilor cu
  organizatiile de asigurari complementare
  si cu profesionistii din sistemul
  sanitar si in al doilea rand, negocierea
  acordurilor-cadru cu reprezentantii
  profesiilor medicale privind rambursarea
  servicii lor, plafoanele orientative
  de pre scrieri, contractarea, etc.

  - Comitetul Economic al
  Pro duselor Sanitare:
  fixeaza pre turile
  medicamentelor, dupa negocieri
  cu industria farmaceutica. In
  componenta sa intra reprezentanti ai
  Directiilor din Ministerul Sanatatii
  (Direction generale de la Sante, Direction
  de la Securite Sociale), ai
  Mi nis terului Muncii, Finantelor si
  fondurilor de asigurari de sanatate
  publice si private.

  3. Circuitul medicamentului

  Etapele prin care trece un medicament
  pe piata farmaceutica franceza
  sunt urmatoarele:

  - autorizarea de punere pe piata
  (APP) care este conferita fie de
  Agentia Europeana a Medicamentului
  – European Medicines Agency
  (EMEA), fie de Agentia Franceza
  de Control a Securitatii Produselor
  Sani tare – Agence Française de Securite
  Sa nitaire des Produits de Sante
  (AFSSAPS)

  - evaluarea beneficiului terapeutic
  de catre Comisia de Evaluare a
  Medicamentelor, fosta Comisie de
  Transparenta

  - inscrierea pe lista de medicamente
  rambursabile (decizie Ministerului
  de Sanatate); exista doua tipuri
  de liste: una pentru medicamentele
  furnizate prin farmaciile cu circuit
  des chis (Liste des Specialites remboursables
  aux Assures Sociaux) si cealalta pentru medicamentele furnizate in
  farmaciile spitalelor (Liste des Specialites
  agrees aux collectivites); un medicament
  se poate gasi pe cele doua
  liste:

  - stabilirea procentului de rambursare
  fiind o decizie luata de UNCAM

  - stabilirea pretului final, dupa
  nego cieri, intre compania farmaceutica
  si Comitetul Economic al
  Produselor Sanitare (CEPS)

  - publicarea deciziei in Jurnalul
  Oficial

  4. Evaluarea beneficiului terapeutic
  al medicamentului

  Evaluarea beneficiului terapeutic
  al medicamentului este realizata
  de catre Comisia de Evaluarea Medicamentelor
  din cadrul HAS, pe baza
  a 5 criterii:

  - eficacitate si siguranta
  – pozitia pe care medicamentul
  respectiv o ocupa in strategia te rapeutica
  si existenta/ absenta unor alternative
  terapeutice
  – gradul de severitate al patologiei
  – tipul de tratament: preventiv,
  curativ sau simptomatic
  – impactul, ca element de
  sanatate publica.

  In urma evaluarii, in functie de
  aceste 5 criterii, beneficiul terapeutic
  este impartit pe 5 nivele: foarte
  importanta, importanta, moderata,
  slaba, insuficienta pentru a justifica
  rambursarea.

  Pentru medicamentele cu plusvaloare
  insuficienta, se recomanda neintroducerea pe lista de rambursabile,
  insa decizia finala apartine Ministerului
  Sanatatii.

  Pentru ameliorarea beneficiului
  terapeutic (AMSR) se compara beneficiul
  medicamentului evaluat cu cel
  al terapiilor deja existente, din aceeasi
  clasa farmaceutica, care cuprind tot 5
  nivele si anume: inovant important,
  ameliorare importanta, ameliorare
  semnificativa, ameliorare minora,
  fara ameliorare.

  In functie de aceste nivele, medicamentele
  se impart in 6 clase:

  - produs inovant cu beneficiu
  semnificativ
  – produs cu beneficiu terapeutic,
  ca si eficacitate sau/si reducere a efectelor
  secundare
  – produs deja existent, atunci
  cand se afla deja pe piata medicamente
  echivalente
  – ameliorare moderata a serviciului
  medical ca si eficacitate si/sau
  reducere a efectelor secundare
  – ameliorare minora ca eficacitate
  si/sau utilitate
  – fara ameliorare, dar se poate
  recomanda introducerea pe lista de
  medicamente rambursate
  Aviz negativ privind includerea
  pe lista.

  5. Decizia de rambursare
  si procesul de costing

  Procentul de rambursare este
  definit de UNCAM; pretul este stabilit
  de Comitetul Economic al Produselor
  Sanitare (CEPS), dupa negocieri
  cu industria.

  In 2005, s-a introdus un procent
  de rambursare de 15% pentru medicamentele
  venotonice; de la 1 ianuarie
  2008, acestea au fost scoase de pe
  lista de rambursate.

  Medicamentele considerate ca
  indispensabile si foarte costisitoare
  sunt rambursate 100% (terapiile
  HIV/SIDA, de exemplu). Pacientii
  cu o boala inscrisa pe lista patologiilor
  cronice (Liste des ALD) beneficiaza
  de rambursare 100% a terapiei specifice.
  Procentul mediu de rambursare a
  fost in 2007 de 76.77% pentru medicamentele
  din farmaciile cu circuit
  deschis.

  Fixarea preturilor de catre CEPS
  trebuie sa tina cont de urmatorii factori:

  - nivelul de ameliorare a beneficiului
  terapeutic

  – pretul cumparatorilor locali

  – pretul produselor pe alte piete
  europene (in special Marea Britanie,
  Germania, Italia, Spania)

  – previziunile de vanzari pe
  urmatorii 3 ani

  – conditiile de utilizare (reale sau
  previzibile)

  – importanta populatiei tinta

  Inscrierea pe lista de compensate
  e valabila 5 ani. La sfarsitul
  perioadei, Comisia de Evaluare a
  medicamentelor, reevalueaza beneficiul
  terapeutic si ameliorarea lui,
  iar in functie de rezultat, CEPS
  reanalizeaza pretul. Durata tuturor
  procedurilor, de la aplicarea pentru
  rambursare pana la publicare in Jurnalul
  Oficial, dureaza in principiu
  90 de zile pentru medicamentele
  ce se pot administra numai in spital
  si 180 de zile pentru celelalte.

  Datele reale din 2007 arata insa o
  medie de 282 de zile pentru medicamentele
  vandute in farmaciile cu
  circuit deschis, nefiind incluse medicamentele
  generice.

  Din Ianuarie 2008, HAS
  este obligata prin lege sa realizeze
  evaluari medico-economice pentru
  a demonstra eficienta terapiilor
  considerate si sa publice
  recomandari in functie de aceste
  evaluari.

  Comenteaza →

Comentarii

Cancel reply