• Conform Ordinului semnat de ministrul Eugen Nicolaescu, vor functiona 3 tipuri de comisii consultative ale MS: comisii de specialitate, Comisia de Strategie Terapeutica si Comisia Nationala de Transparenta.

  Comisiile de specialitate vor fi formate din 7-9 personalitati medicale si vor avea ca principale atributii propunerea de obiective, actiuni si masuri privind derularea si dezvoltarea programelor nationale de sanatate, evaluarea necesarului de fonduri pentru sustinerea acestor programe, a ghidurilor de practica medicala si a protocoalelor terapeutice elaborate de CMR, elaborarea registrelor nationale pentru bolile cu impact major, elaborarea listelor minimale cu medicamentele specifice activitatii medicale, evaluarea activitatii personalului de specialitate din institutiile sanitare, elaborarea propunerilor pentru pachetul de servicii medicale de baza, publicarea studiilor de specialitate, coordonarea Centrului de Perfectionare in Domeniul Sanitar, coordonarea programelor de specializare a rezidentilor si a examenului de specialitate, propunerea numarului de posturi necesare in teritoriu la specializarea prin rezidentiat, propunerea standardelor de performanta pentru acreditarea si autorizarea spitalelor.

  Din 59 de comisii de specialitate, cate existau pana in prezent, au ramas 30. Comisia de specialitate de anatomie a fost comasata cu cea de medicina legala, comisia de diabet cu cea de endocrinologie, pediatria cu neonatologia etc. In comisia de cardiologie au fost incluse medicalele si chirurgicalele. Neurologia s-a unit cu neurologia pediatrica si neurochirurgia.
  Comisia de Strategie Terapeutica va fi alcatuita din sefii comisiilor de specialitate. Va propune strategii si politici in domeniul asistentei medicale si sanatatii publice, va analiza si va elabora proiecte pe baza propunerilor venite din partea comisiilor de specialitate.

  Comisia Nationala de Transparenta va fi formata din 9 personalitati medicale, altele decat cele care formeaza echipele comisiilor de specialitate.

  Comisia va avea obligatia sa definitiveze proiectele transmise de Comisia de Strategie Terapeutica si sa le propuna MS pentru aprobare.

  Comenteaza →

Comentarii

Cancel reply