• Colegiul Farmaciștilor din România a luat notă cu îngrijorare de anunțul Ministerului Sănătății din data de 21.10.2019 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de președinte, respectiv vicepreședinte în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.1 Atașat acestui anunț se publică și condițiile de participare și procedura de desfășurare a concursului.2

  ”Constatăm cu mâhnire profundă faptul că, la capitolul Condiții specifice de ocupare a posturilor scoase la concurs se prevede că pot ocupa aceste funcții exclusiv persoanele absolvente cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul medicinei, economico-financiar sau juridic, exluzând astfel studiile superioare în domeniul farmaciei, iar perioada de depunere a dosarelor de concurs este stabilită ca fiind cuprinsă între data de 21.10.2019, care este ziua în care anunțul a fost postat pe site-ul Ministerului Sănătății, și 25.10.2019, practic rămânând persoanelor interesate doar trei zile pentru pregătirea și depunerea dosarelor de concurs”, a declarat domnul profesor Dumitru Lupuliasa, Președintele Colegiului Farmaciștilor din România.

  Excluderea farmacistului de la posibilitatea înscrierii la concursurile sus menționate reprezintă o discriminare majoră, un abuz și o barieră nejustificată privind accesul farmaciștilor în aceste funcții de autoritate publică. Mai mult, lipsirea farmaciștilor titulari ai diplomei de farmacist, singurii profesioniști cu competență specială și deplină în domeniul medicamentului, de dreptul de a ocupa funcțiile respective vine în contradicție flagrantă cu dispozițiile art.568 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății dispoziții care, pe de o parte, recunoaște farmacistului statutul de specialist în domeniul medicamentului iar, pe de altă parte, potrivit alin.(2) lit.f) al aceluiași articol, acordă farmacistului dreptul de a ocupa funcții în administrația sanitară3.

  Dincolo de prevederile legale ce conferă farmaciștilor dreptul de a ocupa și exercita o funcție în administrația sanitară, discriminarea promovată și susținută de Ministerul Sănătății nu are nicio rațiune ori motivație logică sau de oportunitate având în vedere scopul și atribuțiile pe care Legea 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România le conferă acestei instituții a cărei principal scop și rațiune de a exista este medicamentul. În acest sens, invocăm dispozițile art.1 legea mai sus amintită:

  Art. 1. – (1) Se înființează Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, prin reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, care se desființează, ca instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul medicamentelor de uz uman, dispozitivelor medicale și evaluării tehnologiilor medicale, în subordinea Ministerului Sănătății.

  Totodată, stabilirea unui termen de numai patru zile pentru depunerea dosarului constituie o barieră și o încercare de fraudare grosolană și evidentă a rezultatelor concursului prin deturnarea caracterului transparent, previzibil și real a organizării concursului respectiv.

  Față de această situație discriminatorie, Colegiul Farmaciștilor din România a sesizat Ministerul Sănătății, solicitând, de urgență, modificarea condițiilor de acces la concurs, precum și a termenului de depunere a dosarului de concurs de către persoanele interesate.

  De asemenea, pe această cale, solicităm public autorităților competente să analizeze situația semnalată și, potrivit competențelor ce le revin, să se pronunțe dacă și în ce măsură modul în care Ministerul Sănătății a organizat acest concurs este sau nu legal și în acord cu interesul general raportat la scopul și obiectul de activitate a Agenției Naționale a Medicamentelui și Dispozitivelor Medicale din România.

  Comenteaza →

Comentarii

Cancel reply