• Biroul de presa al MSP a facut publica stabilirea limitelor salariilor de baza pentru membrii comitetelor directoare din spitale, precum si cuatumul indemnizatiilor de conducere ale acestora.
  A fost aprobata Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 prin care erau stabilite salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.
  Conform noului act normativ, salariile de baza pentru functiile de conducere pentru cei care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, se stabilesc de catre ministrul sanatatii publice, sau dupa caz, de managerul spitalului, intre niste limite minime si maxime.
  Salariile de baza ale membrilor comitetelor directoare difera de la un caz la altul, in functie de numarul de paturi al spitalului.
  Pentru unitatile cu peste 400 de paturi un manager va avea un salariu de baza intre 1.800 si 3.500 RON, la care se mai adauga si o indemnizatie de conducere de 55% din acest salariu de baza.
  Pentru un spital sub 400 de paturi un manager va avea un salariu de baza intre 1.000 si 2.800 RON. Acest salariu include si indemnizatia de conducere.
  In schimb, medicii care fac parte din comitetul director la spitalele sub 400 de paturi, pe perioada cat ocupa aceste functii pot fi inclusi in linia de garda in specialitatea in care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice. Orele de garda sunt salarizate.

  Comenteaza →

Comentarii

Cancel reply